Vedtok Moflata-planer: - Hvis undergangen skal spise av en barnehage med 108 plasser, må vi se på det på nytt

Artikkelen er over 1 år gammel

SKIEN: Politikerne vil prioritere sambruksfelt sammen kollektivfelt i en eller flere retninger på Moflata. Men undergang med universell utforming kan komme til å spise av barnehagearealer.