Etter flere alvorlige saker tok de grep om elevenes mobilbruk: – Avtaler slåsskamp og filmer det

SKIEN: Etter mobbesaker, politisaker og generell forstyrrelse i timene, bestemte ledelsen ved Hjalmar Johansen videregående at noe måtte gjøres med elevens mobilbruk.