Antallet mobbesaker i Telemark skyter i været etter ny lov

NY LOV: Fylkesmenn over hele landet rapporterer om en betydelig økning i mobbesaker etter at den nye "mobbeloven" ble innført 1. august. Loven skjerper skolenes plikt til å lage en skriftlig plan for hva skolen skal gjøre for å gi elevene et godt skolemiljø.

NY LOV: Fylkesmenn over hele landet rapporterer om en betydelig økning i mobbesaker etter at den nye "mobbeloven" ble innført 1. august. Loven skjerper skolenes plikt til å lage en skriftlig plan for hva skolen skal gjøre for å gi elevene et godt skolemiljø. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

TELEMARK: Fylkesmannen i Telemark har hatt en betydelig økning i mobbesaker etter at ny lov ble innført 1. august.

DEL

Det sier utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Solrunn Nistad Fleischer.

Kan gi dagbøter

Ny mobbelov ble innført 1. august og skjerper skolenes aktivitetsplikt og plikt til å lage en skriftlig plan for hva skolen skal gjøre for å gi elevene et godt skolemiljø.

Elevene er også gitt bedre muligheter til å ta saken videre hvis skolen ikke gjør nok for å stanse mobbingen, og allerede uka etter at rektor er varslet om mobbing, kan elevene be Fylkesmannen vurdere om aktivitetsplikten er oppfylt.

Fylkesmannen kan gi dagbøter hvis skolen bryter fristen som er satt for tiltak.

Betydelig flere saker

Fylkesmannen i Telemark har fått inn åtte saker i høst. I tillegg har det vært mange henvendelser.

- Det er betydelig flere saker. I august og september hadde vi rundt seks saker, og flere nye saker har kommet etter det også. På landsbasis ble det rapportert 180 saker til Utdanningsdirektoratet for de to månedene, og det er omtrent like mange som det var i hele fjor, forteller utdanningsdirektøren.

- Her har fokuset og nye regler hatt betydning for at sakene kommer opp. Skolene har også vært flinke med å gi informasjon til foreldrene, sier hun.

Skole gjorde ikke nok

I en mobbesak konkluderte Fylkesmannen nylig med at en skole i fylket ikke har oppfylt aktivitetsplikten etter opplæringsloven, til tross for at skolen har satt i verk flere tiltak for å bedre skolemiljøet.

Mobbingen har pågått i flere år og eleven har ofte vært lei seg og vil ikke på skolen. Foreldrene tok kontakt med Fylkesmannen og er klare på at datteren ikke har et trygt skolemiljø. De har hatt flere møter med skolen som har resultert i enkeltvedtak med tiltak, men skolehverdagen har ikke blitt merkbart bedre.

Jenta har i samtale med Fylkesmannen beskrevet flere episoder der hun får ekle kommentarer og blir utsatt for mobbing. Mange episoder skjer når lærerne ikke ser det, spesielt i friminuttene.

Tiltak innen frist

Dokumentasjon fra skolen viste at det har blitt jobbet kontinuerlig med klassemiljøet. Klassemøter er jevnlig gjennomført og skolen har forsterket inspeksjon der forskjellige ansatte er informert om utfordringene. Skolen gjennomførte også en ikke-anonym mobbeundersøkelse.

Fylkesmannen har konkludert med at skolen ikke fullt ut har sørget for at eleven har et trygt og godt skolemiljø, og har gitt skolen frist til å gjennomføre tiltak. Selv om mange av tiltakene er egnet og fungerer, må skolen fortsette med og evaluere tiltakene i aktivitetsplanen.

Undersøker ikke nok

Utdanningsdirektøren vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier at skoler i flere saker har gjort mye bra, men ikke nok.

- Generelt har skolene gjort mye bra i flere saker, men ikke nok for et trygt og godt skolemiljø. En av utfordringene er at de må fortsette å jobbe for at eleven får det bra. Vi ser at skolene kan ta litt lett på å finne ut hva som har skjedd. Det kan være krevende og ta tid å undersøke, men det er helt nødvendig for å sette inn de rette tiltakene. I noen saker kan skolene ha behov for å hente inn kompetanse utenfra, sier Fleischer.

Det kan også være ansatte som blir krenket, og det kan være vanskelig for skolene å håndtere fordi både vern i både Arbeidsmiljøloven og Opplæringsloven gjelder.

- Ansatte som krenkes og da skal både ansatt og eleven ivaretas. Det er viktig å huske på begge deler. Vi har hatt dialog med Arbeidstilsynet i høst, slik at de også er klar på regelverket, sier hun.

Artikkeltags