Forprosjektet er klart og legges fram for politisk behandling i hovedutvalget for teknisk sektor tirsdag 28. november. Der vil de nye løsningene også presenteres i en fysisk modell.

– Dette prosjektet er etterlengtet og en drøm vi har hatt i lang tid. Landmannstorget har vært uendret siden 1950-tallet og er det viktigste Bypakke-prosjektet i fase en, bortsett fra Skyggestein/Skjelbredstrand, sier utvalgsleder Knut Einar Aas.

Holdeplass i Kongens gate

Hovedgrepet med planen er at de gule Metro-bussene flyttes til holdeplasser på begge sider av Kongens gate, mens ekspressbussene og skolebussene får holdeplass i Hesselbergsgate foran Nav-bygget. Torget skal forvandles til en grønn og frodig park med mange benker, mens drosjene får oppstillingsplasser i Skistredet.

– Det blir en mer effektiv løsning når de gule Metro-bussene kan kjøre rett inn og ut av stoppestedene i Kongens gate, sier byutviklingssjef Mette Gundersen i Skien kommune.

Det er satt av plass til tre Metro-busser i hver retning av Kongens gate, mens det sannsynligvis ikke vil stå mer enn to om gangen. Kongens gate vil være åpen for ordinær trafikk i nordgående retning, men ikke sørover.

(Saken fortsetter under bildet)

Sykkelfelt i begge retninger

I Torggata blir noe av kantparkeringen beholdt, men i innebygde felt med beplantning. I Torggata vil det også bli sykkelfelt i begge retninger. Tipz-kiosken ved hjørnet mot Nav-bygget skal rives, og her vil det bli en mekke/servicestasjon for sykkel. Kommunen har også fått midler av Miljødirektoratet til planlegging av et sykkelhotell, som kan bli aktuelt i Bygarasjen.

Terminalbygget på Landmannstorget skal pusses opp av Kontorbygg og deler skal bygges om til nytt bakeri som står ferdig på nyåret.

Det blir brede fortau med gatetrær rundt hele torget og diagonale ganglinjer gjennom parken. Det er et ønske om å bruke vann og fontener til lek og attraksjon. Det skal bli rikelig med benker der man både kan se ut mot bussene og inn mot parken.

– Dette byrommet er et av stedene med mest sol. Løsningen i forprosjektet likner på Olaf Ryes plass i Oslo, sier Mette Gundersen.

Arkeologiske undersøkelser i sommer avdekket 58 graver med skjelettdeler, og kisterestene indikerer at kirkegården har vært i bruk fra 1300-tallet og trolig fram til 1800-tallet. Gravsteiner i Brekkeparken stammer trolig fra denne kirkegården, og kan bli plassert tilbake som kulturminner.

Oppstramming

Utviklingen av Landmannstorget har vært gjennom mange runder, men den siste reguleringsplanen ble vedtatt i 2015. Det viktigste grepet er at gatene rundt strammes opp og Landmannstorget får tilbake sin opprinnelige firkantform.

Reguleringsplanen åpner også for et forholdsvis stort bygg langs vestsiden av Kongens gate, men er ikke tatt inn i forprosjektet fordi det vil ta opp en del av plassen i parken. Dette kan likevel bli aktuelt å bygge i framtiden.

Jernbaneverket har også uttalt at det er aktuelt med et togstopp inne i fjellet ved Landmannstorget. Det er også tatt høyde for en bybanetrasé i Torggata. Byutredningen som legges fram i desember vil gi nærmere svar på dette.

Ferdig våren 2020

Arbeidene starter allerede våren 2018 når vann- og avløpsnettet skal skiftes ut i gatene rundt torget. Mye vil være klart i løpet av 2019, men beplantningen i parken vil skje våren 2020. Forprosjektet er ledet av Dronninga Landskap.

Kollektivknutepunktet og parken finansieres gjennom Bypakke Grenland. Forprosjektet har en estimert kostnadsramme på 90 millioner kr, men den skal justeres ned til 82 millioner kr.