Gå til sidens hovedinnhold

Her skal det bli park og ny bussterminal

Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: Nå er detaljprosjekteringen av Landmannstorget i gang. Det sentrale området midt i Skien by skal oppgraderes med ny bussterminal og en grønn park.

Arbeidet med å detaljprosjektere utformingen av gater og park er i gang. Landskapsarkitektkontoret Dronninga landskap er engasjert til å gjøre jobben. Går alt etter planen kan spaden settes i jorda tidlig i 2019.

Landmannstorget er i dag et av Telemarks viktigste kollektivknutepunkt med holdeplass for lokalbusser, ekspressbusser og taxi. Dagens kollektivknutepunkt er utflytende og uoversiktlig og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Det er stort behov for opprusting av området, opplyses det i en pressemelding fra Skien kommune.

Fra asfalt til grønt

Ved hjelp av midler fra Bypakke Grenland skal det etableres ny gateterminal for busser i Kongens gate og Hesselbergs gate. Det blir også holdeplasser for taxi og korttidsparkering i området. 

På dagens torg skal det etableres grønn park. Det nye kollektivknutepunktet skal bidra til:

  • økt antall busspassasjerer til og fra Landmannstorget
  • økt tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende
  • effektiv avvikling av busstrafikken
  • å få et universelt utformet og trafikksikkert kollektivknutepunkt
  • etablering av flere virksomheter i nærheten av Landmannstorget på grunn av nærheten til kollektivknutepunktet og den nye byparken
  • at Landmannstorget vil bli et attraktivt, grønt og pulserende byrom i sentrumskjernen.

Et av de viktigste byrommene

-  Etter vår mening er Landmannstorget et av de aller viktigste byrommene på Østlandet og i Grenland på grunn av sin sentrale beliggenhet. Det er et ekte, klassisk torg med fire klare fasader, til dels bygninger av høy kvalitet. Det skrånede plassgolvet skaper dramatikk på plassen. Vi gleder oss til å starte arbeidet med detaljeringsplaner, sier professor i landskapsarkitektur Rainer Stange fra Dronninga landskap.

 

Hva skal det jobbes med i detaljprosjektet?

-  I 2017 skal vi optimalisere løsningen med gateterminal og innhente innspill på innhold og utforming av parken fra innbyggere/berørte parter. I 2018 skal vi velge innhold i parken som belegg, belysning, benker, beplantning, osv.

Og det skal utarbeides detaljerte arbeidstegninger og anbudsdokumenter, forteller prosjektleder Stein Kristiansen fra Skien kommune.

I tiden fram til byggestart og i anleggsperioden vil det bli lagt vekt på god informasjon og kommunikasjon med involverte parter (gårdeiere, næringsdrivende, busser, taxi, reisende, med flere).