Ble flere millioner kroner for dyr - nå må det kuttes

DOMINERENDE: Norges fremste eksperter på fiskevandring er hyret inn for å tegne den nye fisketrappa i Skien, men skissene som ble lagt fram i sommer, viste at trappa ble for stor og dyr.

DOMINERENDE: Norges fremste eksperter på fiskevandring er hyret inn for å tegne den nye fisketrappa i Skien, men skissene som ble lagt fram i sommer, viste at trappa ble for stor og dyr. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

SKIEN: Den nye laksetrappa ble tegnet tre ganger så stor som dagens og med en kostnadsramme på nesten fire millioner kroner over budsjettet. Nå må prosjektet kuttes i omfang og kostnader.

DEL

Skien kommune, Fylkesmannen i Telemark og Grenland sportsfiskere var i sommer glade som laks da de kunne annonsere at arbeidet med ny laksetrapp ved Mølla endelig kunne starte denne høsten, åtte år etter at prosjektet ble satt i gang.

Norges fremste eksperter på fiskevandring, Multiconsult, ble hyret inn for å tegne den nye trappa, og rivingen av den 40 år gamle trappa skulle ha begynt i oktober. Men skissene som ble lagt fram i juli, viste at den nye laksetrappa ville bli tre ganger så stor som dagens, og koste 8,8 millioner kroner, som er nesten fire millioner mer enn det Skien kommune har satt av til prosjektet på fem millioner.

- Kostnadsoverslaget var ikke innenfor rammen, og vi ba derfor konsulenten utrede en litt mindre trapp. Før vi får en ny trapp, må vi ha økonomien på plass, sier prosjektleder Marja Skotheim Folde i Skien kommune.

Trenger penger

Av budsjettet på fem millioner kroner har kommunen fått 2,1 millioner i statlig støtte, mens 2,9 millioner er kommunale midler. Nå jobber kommunen med å skaffe ekstern finansiering, samtidig som trappa ikke blir så dominerende som de første skissene viser. Det betyr også at dagens laksetrapp ikke skal rives, men tilpasses og oppgraderes for å bedre forholdene for fisk og ål.

- Skissene bar preg av at konsulentene har vært ute i Europa og sett laksetrapper etter europeisk standard. De har derfor en annen tilnærming til at laksetrappa skal være funksjonell. Det er få steder i Norge som kan si at de har en funksjonell laksetrapp etter den nye loven, men målet for prosjektet er å bygge en funksjonell laksetrapp, sier prosjektlederen.

Laksetrappa var planlagt med et atrium og gangforbindelse der publikum kunne se ned på laksetrappa. Nå blir ikke prosjektet like spektakulært som opprinnelig planlagt.

-  Målet er en funksjonell laksetrapp for å sikre dyrevelferden. Byutvikling er også viktig, men nå blir laksetrappa mindre omfangsrik og lettere å tilpasse, sier Skotheim Folde.

Ber om ny konsesjonsbehandling

Fylkesmannen i Telemark som har presset på for å bedre forholdene for fisken raskt, er inneforstått med at laksetrappa nå blir mindre.

- Vi er inneforstått med at det blir endringer som et kompromiss for å innskrenke kostnadene. Når ikke vi kan pålegge regulantene å bidra økonomisk, tilfaller alle kostnadene kommune og stat, sier Marianne Bothner Kanstad hos Fylkesmannen.

Samtidig mener Fylkesmannen i Telemark at regulantene bør bidra til oppvandringen, og har nå bedt Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) vurdere revisjon av konsesjonsvilkårene for kraftstasjonene Eidet kraftverk og Eidet I og Eidet II, slik at vilkårene også inkluderer hensyn til naturmangfold. Dette ble gjort i forbindelse med utbygging av Klosterfoss kraftverk, der NVE satte tydelige krav til å sikre opp- og nedvandring i ny konsesjonsbehandling.

- I tilfeller der det foreligger konsesjon med naturvilkår kan myndighetene pålegge kraftprodusentene å gjennomføre tiltak. Det er mange eksempler på at ansvarlige for kraftproduksjon bidrar med å tilrettelegge for naturmangfoldet, i dette tilfelle sikre vandringsveien for fisk, sier Bothner Kantstad.

Kammer for å skille fisk

For å unngå at oppdrettslaks svømmer opp trappa, planlegges et tilleggskammer der disse skilles ut fra villaks i den nye laksetrappa.

- Oppdrettslaks og villaks er vanskelig å skille, fordi oppdrettslaks kan være veldig svømmedyktige. I stedet for å lage en trapp som er vanskelig å svømme opp, ønsker Fylkesmannen et tilleggskammer som bemannes for å skille fisken i oppgangsperioden. Det er et kammer som kan stenges manuelt, sier hun.

Artikkeltags