Mener dette blir for høyt

SKIEN: Kulturarvavdelingen i Telemark fylkeskommune varsler innsigelse mot høydene i det nye sykehjemmet i Kverndalen. Kommunen jobber for å løse problemet og har levert nye illustrasjoner.