17 personer har søkt stillingen som krematoriebetjent og gravplassarbeider.

- Det synes vi er mange, og det er vi veldig fornøyd med, sier kirkeverge Jorunn Fliid.

Den nye krematoriebetjenten skal ansettes innen 20. desember, og bistå lederen av krematoriet i Skien, i tillegg til vedlikehold på kirkegårdene og være kirketjener annenhver helg.

Fortsatt øke

Stillingen er opprettet som følge av at stadig flere velger kremasjon. Mens det i fjor var 327 kremasjoner, har det så langt i år vært 361 kremasjoner. Kirkevergen tror økningen vil ligge på 50 flere kremasjoner når året er omme.

- Vi hadde en stilling i etaten som var ledig og vurderte hvor behovet var størst. Flere og flere velger kremasjon, og vi tror denne sektoren fortsatt vil øke. Derfor velger vi å ansette i den ledige stillingshjemmelen her, forteller kirkevergen.

Må være medlem i kirken

Stillingen er en av få som ikke krever fagbrev eller utdannelse, men vedkommende må være egnet til den spesielle jobben og dessuten ha gravesertifikat. I tillegg er det et krav om å være medlem i Den norske kirke.

Kirkevergen viser til at urner kan settes ned på alle kirkegårder, også i kistegraver. På Lie kirkegård som ble opparbeidet i fjor, har Skien fått sin første felles minnelund, kalt navnet minnelund. På Gjerpen planlegges det også en navnet urnelund.

-Ny urnegravplass sammen med ny driftsavdeling på Gjerpne vil bli realisert i løpet av 2018/2019, forteller Fliid.