TA vet fra sikre kilder at emisjonen i lokalbanken ble en stor sukess. Skagerrak Sparebank ønsket å hente inntil 70 millioner kroner i en offentlig emisjon som  løp fram til sist fredag. Tegningskursen ble satt til 107 kroner per egenkapitalbevis og emisjonen var garantert av et knippe kapitalsterke personer.

Fulltegnet

TA vet nå med sikkerhet at enisjonen ble fulltegnet opp til maksimumsbeløpet på 70 millioner kroner. Minstebeløpet som måtte tegnes var på 42,2 millioner krone. Som konsekvens behøver ikke garantistene trå til i emisjonen. Det er nå opp til styret i banken å fordele egenkapitalbevisene ut fra tegningene som banken har mottatt.

(Saken oppdateres)