Har tro på dette området: Ruster opp for 40 millioner kr

SKIEN: Kontorbygg og Skien kommunale pensjonskasse ruster opp Landmannsgården og Citybygget for 40 millioner kr uten at alle arealene er fylt opp med leietakere.