Den fjerde konkursen i konsernet kan bli en realitet

SKIEN: Powersport AS er begjært konkurs av Skatteetaten. Selskapet er 90 prosent eid av Skagerak Group AS.