Planlegger 150 nye leiligheter på Klosterøya vest

FLERE BOLIGER: Byggetrinn tre på Klosterøya vest ble satt i gang i midten av august. Neste år vil reguleringsplanen for Klosterøya sørvest behandles med 150 leiligheter i to nye byggetrinn. SKISSE: BØRVE OG BORSCHENIUS

FLERE BOLIGER: Byggetrinn tre på Klosterøya vest ble satt i gang i midten av august. Neste år vil reguleringsplanen for Klosterøya sørvest behandles med 150 leiligheter i to nye byggetrinn. SKISSE: BØRVE OG BORSCHENIUS Foto:

SKIEN: Neste år kommer reguleringsplanen for Klosterøya sørvest med 150 nye boliger. Om to år planlegges restaurant i Stockmand.

DEL

15. august startet byggingen av byggetrinn tre som består av leilighetsbyggene Løvborg og Gabler. 11 av 22 leiligheter i Løvborg er solgt, og rundt 5. oktober legges 25 leiligheter i Gabler ut for salg.

Samtidig har Klosterøya vest varslet oppstart av planarbeid for reguleringsplanen for Klosterøya sørvest med opptil 150 nye boliger. Når denne delen av området er ferdig utbygd, vil det være totalt 300 leiligheter på Klosterøya vest.

Fremmes til våren

Daglig leder i Klosterøya vest, Knut C. Heinitz, sier de tar sikte på at den nye reguleringsplanen er godkjent av myndigheter våren eller forsommeren 2018.

– Vi ønsker å utvikle Klosterøya vest ferdig og har varslet oppstart av planarbeidet for å begynne med skisseprosjektene for byggetrinn fire og fem i høst. Totalt ønsker vi å bygge 150 boliger på den sørligste delen, slik at det totalt blir 300 boliger på Klosterøya vest. Men for å komme dit er det viktig for både oss og kommunen å sikre forutsigbarhet, slik at vi unngår å søke om dispensasjoner. Reguleringsplanen er såpass gammel at det har skjedd ting underveis, sier han.

Endre føringer

Klosterøya vest ønsker blant annet å endre føringen om publikumsrettede funksjoner i første etasje i den opprinnelige reguleringsplanen, og vil i stedet bygge boliger.

– Vi tror ikke slike virksomheter vil ha livets rett her. Det er ikke egnet til det. Vi gjør andre tiltak på uteområdene for forbipasserende og besøkende, og det vil komme oppgraderinger i de neste byggetrinnene, sier Heinitz.

Skien kommune er enig i at det kan gis dispensasjon fra bestemmelsen om publikumsrettede funksjoner, mot at utbygger tilrettelegger uteområdene med tiltak for allmennheten, som lekeapparater, treningsapparater og park for å unngå at området gis et privatiserende preg.

Restaurant i Stockmand

Om to år planlegges det etablering av en restaurant i Stockmand, mellom de to siloanleggene.

– Vi har igangsatt en parkeringskjeller for byggetrinn tre under bakken som vil være ferdig om to år. Intensjonen er å flytte parkeringen som i dag er på næringsarealene til et underjordisk parkeringsanlegg. Da har vi mulighet til å realisere planene om en restaurant i Stockmand, forteller han.

Mindre rundkjøring

Klosterøya vest ønsker også å endre gang- og kjøreforbindelsen fra Klostergata og ned til planområdet, for å redusere rundkjøringen som krever mye areal i reguleringsplanen.

– Det handler om krevende stigningsforhold og atkomsten ned til øya, og vi ønsker en bedre utnyttelse av arealene. Vi er også i dialog med Akershus energi om forholdene ved fossen, sier Heinitz.

Så langt er 100 leiligheter bygd ut på Klosterøya vest. De første boligene på Klosterøya vest ble tatt i bruk i 2014.

Fristen for uttalelser i forbindelse med varselet om oppstart av planarbeidet er 22. september.

Artikkeltags