Brua blir dyrere - ber om 25 millioner ekstra

SKIEN: Bystyret har satt av 55 millioner kr til gang- og sykkelbrua mellom Klosterøya og Jernbanebrygga. Nå foreslås en økning til 81 millioner kr for å bygge brua.