Det sier seniorrådgiver Jo Anders Auran i Miljødirektoratet til NTB.

– Før vi har fått rapporten, som kommer i juni, har vi ikke grunnlag for å si nei, sier han.

Men avhengig av hva som står i rapporten så kan dette bli det siste året det blir gitt tillatelse til å importere og sette ut ender.

– Signalene vi har fått fra komiteen kan tyde på en annen praksis fra neste år, men jeg vet ennå ikke om det vil betyr full stopp i import og utsettelse, sier Auran.

Underskriftskampanje

Miljødirektoratet har tidligere i år godkjent Løvenskiold-Fossum sine planer om å sette ut 8000 ender i Bestultjern, Finnvollen, Albogatjern, Horta, Belatjern, Døletjern, Blokkvann, Stodalstjern, Stulsvann og Moelva i Skien.

Endene, av typen stokkand, settes ut for å jaktes på.

Praksisen med utsetting av ender har vært kritisert fra flere hold. En underskriftskampanje mot Løvenskiolds planer om utsetting av ender har så langt samlet 1600 underskrifter. Folkene bak underskriftskampanjen har sendt brev til Miljødirektoratet der de varsler klage på praksisen ved Løvenskiold-Fossum. Så langt har de altså ikke blitt hørt.

Løvenskiold Fossum søkte i utgangspunktet om utsetting av 10 000 ender, men Miljødirektoratet har tillatt et redusert antall på 8000 individer. Det er det samme antall stokkender som ble satt ut i 2016. I 2015 ble 6000 fugler satt ut.

Skal ringmerkes

Miljødirektoratet, på sin side, mener det er positivt at Løvenskiold Fossum har påtatt seg å sette i gang en rekke tiltak for å øke kunnskapen og unngå spredning av fuglene etter jakttid.

– Kyllingene vil bli ringmerket før utsetting, det jobbes kontinuerlig med prøvetaking av vannkjemiske prøver på eiendommen og det bedrives kontinuerlig jakt på smårovvilt. Denne innsamlingen vil bli benyttet i en mer helhetlig vurdering i framtiden, konkluderte Miljødirektoratet i sin godkjennelse av utsetting av endene.