Har kuttet etasjer av hotellet: Ber utbyggerne utnytte tomta bedre

SKIEN: Telemark fylkeskommune vil ikke akseptere nye forslag som har redusert hotellplanene ved Ibsenhuset med en-to etasjer. De ber utbyggerne utnytte tomta bedre og integrere Ibsenhuset i planene.