Her planlegger de to nye bygg med 29 leiligheter

SKIEN: To boligbygg med 29 leiligheter planlegges langs Nedre og Øvre Hjellegate. Riksantikvaren er positiv.