Det gjelder "Arrangementsbyen Skien", og møtet finner sted i Ibsenhuset onsdag ettermiddag.

Befolkningsvekst kan ikke utelukkes

- Arrangement er et av satsingsområdene for byen. Det gir vekst og utvikling, uttaler rådmann Ole Magnus Stensrud. - Vi vil tiltrekke oss turister, og vi vil at unge mennesker finner en by som fungerer optimalt, det kan gi befolkningsvekst.

Det er politikerne i bystyret som skal stille, og i Ibsenhuset vil de møte blant andre:

* Direktør i Ibsenhuset

* Daglig leder av Parkbiografen

* Styreleder i Litteraturhuset

* Fagleder Lie bydelshus

* Fagansvarlig biblioteket

Underholdning blir det i tillegg.

Opplevelser og en ny plan

Kultursjef i kommunen, Guro Honningdal, vil også være til stede.

- Vi ønsker å gi informasjon om skienssamfunnet og hva ulike arrangement betyr for byen når det gjelder å gi felles identitet og kulturopplevelser, sier Honningdal.

- I tillegg henger begivenhetene sammen med at kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv revideres i år.