Nå vil de ta ut mer sand og grus på Geiteryggen - uenige om verdien

SKIEN: Hovedutvalget for teknisk sektor går inn for at Skien kommune kan leie ut et område på Geiteryggen for nytt uttak av sand og grus, men SV vil bevare naturressursen.