Det er Aftenposten som skriver dette i dag.

Ifølge avisen har Utlendingsdirektoratet (UDI) allerede vært i dialog med Skien kommune om asylprosjektet. I utgangspunktet er alle havner i kommuner med over 7000 innbyggere aktuelle for flytende boløsninger for flyktninger.

I dialog

- Vi eller tilbyderne har hatt dialog med havnemyndigheter og kommunen i blant annetSkien,Kristiansand, Fredrikstad, Harstad og Sortland. Disse havnene er ikke mer aktuelle enn de mange andre havnene i Norge av samme størrelse, opplyser UDI til Aftenposten.

Ifølge kriseplanen skal de flytende asylskipene huse mellom 250 og 1000 flyktninger i rom for to til seks personer. Flotellene er i planen tenkt å bosette flyktninger over en lengre periode.

UDI har estimert at så mange som 33 000 flyktninger kan komme til landet i 2016, men tar høyde for opp mot 60 000 flyktninger.