Sterkt uenig med eget parti

Engasjerte: – Vi jobber fremdeles aktivt både med dette med psykisk syke innsatte og utbygginga av Skien fengsel. Den saken er ikke lagt på is, sier Bård Hoksrud (til venstre) og Knut Morten Johansen.

Engasjerte: – Vi jobber fremdeles aktivt både med dette med psykisk syke innsatte og utbygginga av Skien fengsel. Den saken er ikke lagt på is, sier Bård Hoksrud (til venstre) og Knut Morten Johansen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

SKIEN: Gruppeleder for Frp i Telemark fylkesting, Knut Morten Johansen, går imot eget parti som mener at det kan åpnes opp for privat drift av fengsler.

DEL

I Fremskrittspartiets programkomités høringsutkast nummer 2, om fengsel og kriminalomsorg, heter det: «Dette kan blant annet gjøres ved å la private aktører drifte fengsler på oppdrag fra staten.»

Gruppeleder for Frp i Telemark fylkesting, Knut Morten Johansen, er soleklar på at det å privatisere Kriminalomsorgen er en veldig dårlig idé, noe han har gjort helt klart i et innspill til partiets programkomité.

23 års erfaring fra yrket

– Hvis ikke jeg får gjennomslag for mitt syn der, så vil jeg fremme en resolusjon på Frps landsmøte, hvis jeg får flertall for det – noe jeg er sikker på at jeg skal klare, sier Johansen, som har 23 års fartstid i Kriminalomsorgen. Som fulltidspolitiker har han permisjon fra jobben som fengselsbetjent i Telemark fengsel, avdeling Skien.

– Først og fremst tror jeg forslaget kommer på grunn av mangel på kunnskap og kompetanse. Det er staten som pågriper folk, det er staten ved rettsvesenet som dømmer folk, og da kan du ikke plutselig bryte strafferettskjeden ved å sette bort selve straffegjennomføringa, som betyr mest maktutøvelse, til private firmaer. Straffegjennomføringa er en av statens primæroppgaver. Det er en grunn til at fengselsbetjenter må ha utdanninga si i bunn. Det er en etatsutdanning nå, og det jobbes for at det skal bli en høyskoleutdanning på linje med politiets, sier Johansen.

Han konstaterer fengselsbetjenter gjør mer enn å låse dører.

– Du har i dag mange utenlandske innsatte, hvor en må kommunisere med tolk. Og vi opplever i dag mange innsatte som er for syke til å sitte i fengsel, men for friske for psykiatrien, sier Johansen, som forklarer at mange situasjoner som oppstår bak murene krever utdannet personell.

Ekstreme tvangsmidler

– Det hender at en må bruke ekstreme tvangsmidler som håndjern og sikkerhetscelle. Fengselsansatte har også politimyndighet, og ville det noen gang vært aktuelt å privatisere politiet? I tillegg har vi hatt ei dobling av registrerte saker på vold mot fengselsansatte i 2016 sammenliknet med 2015. Det har justisminister Anders Anundsen sagt at han ser alvorlig på, og at han skal komme tilbake til, sier Johansen, som legger til at Kriminalomsorgen også er underlagt demokratisk kontroll og innsyn.

Stortingspolitiker Bård Hoksrud (Frp) på Telemarksbenken, som sitter i partiets programkomité, har nylig snudd i denne saken etter å ha hørt Johansens argumentasjonsrekke.

– Utgangspunktet mitt i denne saken var at det er sunt med privatisering, siden konkurranse gjør at tjenester forbedres og kan gis til en lavere pris. Men jeg skjønner nå at det er mange gode årsaker til å ikke privatisere Kriminalomsorgen. Så jeg har fått mange gode innspill av Knut Morten og jeg har et bedre grunnlag for å ta denne debatten i programkomiteen, sier Hoksrud.

Artikkeltags