Mener internt notat er uproblematisk: Godt kjent at barnetallene synker

SKIEN: Rådmannen mener politikerne er godt kjent med innholdet i et internt notat om færre barn i Skien etter 2020.