Kvinne oppholdt seg ulovlig i Norge i ti år på grunn av kjærligheten

Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: En 59 år gammel kvinne som har oppholdt seg ulovlig i Norge siden 2005, må tilbringe 60 dager i fengsel.

DEL

Den 59 år gamle kvinnen måtte nylig møte i Nedre Telemark tingrett, hvor hun sto tiltalt for å ha oppholdt seg i Norge siden 2005 uten gyldig oppholdstillatelse.

– Et godt land å bo i

Kvinnen forklarte i retten at hun har gjort dette fordi hun ønsker å leve sammen med sin samboer, og at hun opplever Norge som et godt land å bo i.

– Hun kan ikke sies å ha vært i noen tvangssituasjon, utover at hun har hatt utilstrekkelige midler til å gjøre de formelt riktige prosedyrene for å skaffe seg lovlig opphold i landet. Siktede har ikke på noe tidspunkt gitt uriktige opplysninger til myndighetene eller forsøkt å skjule seg for myndighetene, skriver tingrettsdommer Øyvind Haugen i dommen.

Må i fengsel

Han har dømt kvinnen til 60 dagers ubetinga fengsel. I dommen heter det at det verken er skjerpende eller formildende omstendigheter i saken.

Retten skriver også at politiets saksbehandling har tatt noe lang tid, selv om det ikke er brukt så lang tid at det er brudd på EMKs (Den europeiske menneskerettskonvensjonen) krav om rettergang innen rimelig tid.

Artikkeltags