Ønsker seg gigantisk datasenter til Skien. I dag fikk de nyheten de har håpet på

KAN JUBLE: Både Leopold Løvenskiold, Gunn Marit Helgesen og Knut Morten Johansen kan juble etter at regjeringen nå fjerner et hinder for å få etablert et datalagringssenter i Skien. Dette ved å fjerne eiendomsskatt for produksjonsutstyr og installasjoner.

KAN JUBLE: Både Leopold Løvenskiold, Gunn Marit Helgesen og Knut Morten Johansen kan juble etter at regjeringen nå fjerner et hinder for å få etablert et datalagringssenter i Skien. Dette ved å fjerne eiendomsskatt for produksjonsutstyr og installasjoner. Foto:

SKIEN: - Dette er helt avgjørende for at vi skal få det til, sier Leopold Løvenskiold. Regjeringen foreslår nå å fjerne eiendomsskatten for produksjonsutstyr og installasjoner.

DEL

Da planene om å etablere et gigantisk datalagringssenter i Skien ble presentert, var det en alvorlig hindring for å få dette etablert som ble presentert. At man risikerte å få eiendomsskatt på utstyret som skal inn i sentrene. Datautstyr for milliarder av kroner. Med dagens regler om eiendomsskatt ville dette ført til kostnader som ville gjort det uaktuelt å etablere et slikt senter. Nå rydder regjeringen dette av veien i forslaget til statsbudsjett.

Helt avgjørende

– Dette er helt avgjørende for prosjektet vårt. Det ville aldri blitt noe av hvis det hadde vært eiendomsskatt, så dette er veldig positivt og noe vi hilser velkommen, sier Leopold Løvenskiold, som er en av initiativtakerne til datasenteret.

– Vi snakker om investeringer i utstyr på mange milliarder kroner, kanskje både ti og tolv milliarder kroner. Eiendomsskatt på dette ville vært en hyggelig inntekt for kommunen, men da ville det aldri vært mulig for oss å få dette til. Nå er denne hindringen fjernet, hvis regjeringens forslag blir vedtatt, sier han.

Veldig positivt

– Dette er veldig positivt og jeg er glad for at regjeringen gjør dette, sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Telemark fylkesting, Knut Morten Johansen. Sammen med Gunn Marit Helgesen fra Høyre, har han arbeidet inn mot regjeringen for å få gjort den endringen som det nå legges opp til i statsbudsjettet.

Kommunene taper

Men samtidig som de som arbeider for datalagringssenteret kan juble, vil dette bety mindre inntekter for mange kommuner, også i Telemark.

Da regjeringen utredet spørsmålet i 2015, la man til grunn at landets kommuner totalt sett ville tape rundt 800 millioner kroner. For at kommunene skal få tid til å tilpasse seg lavere inntekter fra eiendomsskatten blir ordningen innført fra 2019, med en overgangsperiode på fem år. Regjeringen anslår at kommunenes samlede inntektstap i 2019 vil være på 160 millioner kroner. Hvor mye som kommunene i Telemark mister er uklart, men trolig vil dette ramme Porsgrunn og Bamble hardest i forhold til industrianleggene i disse kommunene.

Artikkeltags