Nå kan det komme bysykler her

Skien har ikke tidligere hatt noen bysykkelordning, mens Porsgrunn har hatt bysykler i flere år allerede. (Illustrasjonsfoto)

Skien har ikke tidligere hatt noen bysykkelordning, mens Porsgrunn har hatt bysykler i flere år allerede. (Illustrasjonsfoto) Foto:

SKIEN: Dersom Skien kommune får det som de vil, kan det bli en felles bysykkelordning for Skien og Porsgrunn i løpet av få år.

DEL

Saken ble behandlet i Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv 4. oktober, og skal opp i bystyret 2. november.  

Rådmannen skriver i sin innstilling at en bysykkelordning bør omfatte både Porsgrunn og Skien, og at kommunene bør samarbeide for å gjøre ordningen stor nok til å være et reelt alternativ for folk. Skien har ikke tidligere hatt noen bysykkelordning, mens Porsgrunn har hatt bysykler i flere år allerede. Skien kommune har vært i kontakt med Porsgrunn kommune, som på sin side er positive til samarbeid.

Kommunene jobber nå med å finne ut hva slags ordning som vil være den rette, og vil sette ned en arbeidsgruppe som skal finne fram til en felles løsning for Skien og Porsgrunn.

– Vi må se på ulike typer ordninger, og blant annet finne ut hvem vi ønsker å nå. Det kan være pendlere, busspassasjerer som må sykle det siste stykket, de som kjører bil og ønsker å sykle, eller helt andre. Vi vil også se nærmere på hvordan bysykkelordningene har fungert andre steder, og ta lærdom av dette, sier saksbehandler Turid Marie Leikvoll i Skien kommune.

Finansieringsmodell

Hvordan ordningen skal finansieres må også utredes. Per i dag er bysykkelordningene i de fleste norske byer reklamefinansiert, der et firma tar på seg investering, drift og vedlikehold av ordningen mot at de får reklamerettigheter i byen. Dette gjelder blant annet for Porsgrunn.

Skien kommune har per i dag en avtale som omfatter reklamefinansierte gatemøbler, som benker, leskur, søppelkasser og liknende. De har undersøkt muligheten for å få bysykler inn i den eksisterende avtalen, men firmaet som står for denne er ikke interessert da de mener markedet for reklame allerede er mettet. Avtalen går ut i 2021.

– Det finnes mange modeller for finansiering, blant annet kan man vurdere samarbeid med lokale bedrifter. Nå må vi se litt større på det, og se hvordan vi kan nå ut til flest mulig, sier Leikvoll.

Sykkeltype

Det må også diskuteres hva slags type sykler man ønsker, noe som igjen er avhengig av målgruppen for syklene.

– Det kan for eksempel være nyttig med lettere sykler dersom man skal sykle lengre strekninger, sier hun.

Elsykler vil også bli vurdert som et alternativ. Endelig vil syklenes plassering også styre hvilke brukere man tiltrekker seg.

Politisk ønske

Når syklene kan være på plass er derfor foreløpig usikkert, men kommunen ønsker å få på plass en ordning i løpet av få år. 

– Det er et stort politisk ønske om å få på plass bysykler. Nå er det viktig å finne ut hvilken ordning som er best for Grenland, avslutter Leikvoll.

Artikkeltags