Nå kan denne veien endelig bygges - men det får økonomiske konsekvenser

SKIEN: En oppgradering av Gulsetvegen har lenge vært planlagt, men utfordringer med grunneiere har stått i kø. Nå kan endelig prosjektet sendes ut på anbud, men det blir en årlig merkostnad for kommunen etter endring av reguleringsplanen.