Kuttet bomstøtte til barnefamilier i januar – nå snur politikerne

SKIEN: Bomstøtten til barnefamilier med lav inntekt ble kuttet i 2019 fordi Skien kommune fikk for få søknader. Nå er den gjeninnført.