Disse antennepunktene drar inn mest

GRENLAND: Bilistene i Grenland betalte 23,7 millioner kr i bompenger i fjor.