Nå skal de fjerne brosteinen her

SKIEN: Store deler av brosteinovergangen ved Langbrygga i sentrum skal fjernes. Til gjengjeld kommer det granittheller som skal gjøre det enklere for eldre og svaksynte å krysse overgangen.