I TAs papirutgave 24. april og til ta.no uttalte skiensordfører Hedda Foss Five (Ap) at hun er positiv til å se på planene om en bybane igjen, og at hun er villig til å ta tak i prosjektet i et større alvor enn tidligere. Bakgrunnen var en kommentar TAs sjefredaktør Ove Mellingen skrev 12. april, hvor han mente at Skien og Porsgrunn burde samle seg om en bybane i Skien. Mellingen mente blant annet at en burde «bytte ut» planene om dobbeltspor til Skien med en garantert framføring av dobbeltspor til Porsgrunn, og samtidig etablere en bybane til Skien.

Mellingens kommentar fikk stor tilslutning av Torstein Fjeld, leder i Naturvernforbundet i Grenland, prosjektsjef i Skien hos ROM Eiendom, Svein Ellingsen, og regiondirektør i NHO Telemark, Nikolai Boye. De påpekte blant annet til TA at skinnene allerede ligger klare, og at en her kan bygge en bybane forholdsvis rimelig.

Ikke overbevist

Men Tomas Bakken i Bypartiet, Skiens tredje største parti, er slettes ikke overbevist.

– Det hadde vært stas med en bybane i Skien med tid og stunder, men å få det i Bypakkas fase 2, det er kundegrunnlaget her altfor lite til. Det er bare så vidt de klarer å få det til å gå rundt i Bergen, hvor de har fjernet alle busslinjene som går parallelt med bybanen. Og det har igjen ført til at flere har gått over til bil, ifølge det vi har hørt. I Bergen tripler de bompengene for å finansiere bybanen. Så en bybane er vel og bra, men først må vi få en ordentlig vei opp til Skien, sier Bakken, som mener at en ordentlig vei vil generere den nødvendige veksten som kan gi mer kroner i kassa.

Bakken tror tilhengerne av en bybane tar feil når de sier at det vil bli forholdsvis rimelig her.

– Dobbeltspor må på plass

– Jeg tror ikke det er så enkelt som de vil ha det til. Så lenge det er Jernbaneverket, eller Bane NOR, som eier sporene, så må en vel ha lokførerutdannelse for å kjøre der, og det er en lang utdanning. Og et togsett må være smalt nok til å gå opp gjennom Torggata og Kverndalen. Gapet mellom perrongen og toget vil bli stort, og vil det være plass til en bybane her? Noen av våre politiske motstandere peker på våre grandiose veiplaner og spør om hvor mange bompenger vi trenger for å få til det. Men hvor mye bompenger tror de at en må bruke på en bybane? Et nytt dobbeltspor til Skien må på plass før vi begynner å snakke om bybane, og en bybane må også ha dobbeltspor. I Bypakkas fase 3 eller 4, da kan vi begynne å tenke på en bybane. De vil ha bybanen på Østsiden, men der bor det færrest folk. Vi klarer ikke å se hvordan den investeringa skal kunne forsvares i umiddelbar framtid. Hvis en skulle satse på noe, så måtte det heller være å videreutvikle Bratsbergbanen fra Brevik og helt til Kongsberg. Linja ligger der og du har de gamle stasjonene der, mener Bakken.