Friske millioner skal gjøre bussturen billigere og bedre

BILLIGERE BUSS: Kommunene i Grenland vil nå øke satsingen på buss.

BILLIGERE BUSS: Kommunene i Grenland vil nå øke satsingen på buss.

SKIEN: Hvis alt går etter planen, blir det i år billigere og bedre å bruke buss i Grenland.

DEL

Kommunene som deltar i samarbeidet Bystrategi Grenland søker nå Samferdselsdepartementet om 20 millioner kroner for å få lavere billettpriser på buss.

– Disse pengene gjør det mulig å satse enda mer på bussløftet, sier prosjektleder Birgitte Hellstrøm i Bystrategi Grenland.

Det lokale bysamarbeidet omfatter fylkeskommunen samt kommunene Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble. Og bakgrunnen for søknaden nå er at regjeringen har satt av 300 millioner kroner som årlig skal gå til å kutte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

Dette er en oppfølging av regjeringspartienes bompengeavtale fra i fjor. Og det er bestemt at kun de ni store byene som har en såkalt byvekstavtale, kan få en del av pengepotten.

– Det er viktig at vi raskt får søkt om midlene, slik at vi får svar på hvor mye ekstra tilskudd vi får i år. Vi kan ikke sette i gang nye tiltak i 2020 før vi har fått bekreftelse på tildeling, sier Hellstrøm.

Søknaden ble nylig forankret ved informasjon i politisk koordineringsgruppe.

Flere nye løsninger

De 20 millionene som Grenland nå prøver å slo kloa i, skal etter planen brukes på ni konkrete tiltak i år.

– Noen av tiltakene i søknaden har vi fram til i dag brukt belønningsmidler fra staten til. Men vi har nå foreslått mange nye tiltak i tillegg som vi kan finansiere med disse ekstramidlene i statsbudsjettet for 2020, sier Hellstrøm.

Av nye tiltak peker hun blant annet på å redusere antall soner fra fire til en i Grenland. Dette skal gjøre det enklere å tilby gode betalingsløsninger, og gi økt punktlighet for buss.

Ellers ønskes det å bruke penger på gratis buss for barn opp til seks år. Og det foreslås billigere kombinasjonsbillett for tog og buss, i og til Grenland.

Det planlegges også økt rabatt ved bruk av app og reisepenger. I dag er rabatten på 20 prosent for voksne over 18 år.

For å øke app- og kortbruken, og dermed unngå forsinkelser på grunn av salg av enkeltbilletter på buss, foreslås det nå å øke rabatten opp mot 40 prosent i voksenkategorien.

I tillegg planlegges det å kutte prisen på forhåndskjøpte enkeltbilletter for barn under 18 år.

Et helt nytt tiltak som ikke finnes i andre byer, er også på trappene. Her dreier det seg om appen «Best pris», som skal sørge for at kundene alltid får det billigste produktet.

Presser ned prisene

Det har vært en betydelig vekst i antall bussreiser i Grenland siden 2013. Passasjerstatistikken viser at det var vekst i antall reiser på 4,4 prosent i fjor.

Etter en stor passasjerøkning i 2016 og 2017 har økningen avtatt noe, men den er fremdeles betydelig. Veksten sammenfaller med oppstart av «Bussløftet» i 2014, og tallene viser at oppstart av bominnkreving i oktober 2016 forsterket veksten.

Og en stor andel av søknadssummen nå, totalt åtte millioner kroner, skal gå til billige periodekort og prisreduksjon på enkeltbilletter.

Et månedskort for voksne koster i dag 400 kroner, og for barn, ungdom og pensjonister er prisen 300 kroner.

– Det koster mye å holde billettprisene lave. Men vi vet at lave priser sammen med frekvens og punktlighet er viktig for bussens konkurranseevne. Det er en bevisst politisk prioritering å ha lave priser på bussbilletter i Grenland, og dette er i dag innarbeidet som godtgjørelse i busskontrakten i Grenland. De nye tilskuddsmidlene vil finansiere denne satsingen i år, sier Hellstrøm.

Artikkeltags