Kutter med 45 millioner på helse og velferd

SKIEN: Rådmannen foreslår en rekke kutt innenfor helse og velferdssektoren. Blant annet to plasser på lindrende enhet og nedleggelse av Miljøpatruljen og Inn på Tunet rus og psykisk helse.