Telemark museum var skuffet over at forslaget til statsbudsjett ikke inneholdt ei krone til byggingen av det nye museumsbygget i Brekkeparken. Nå har pipa fått en annen lyd etter at skiensrådmann Ole Magnus Stensrud mandag signaliserte at kommunen bør sette av museumsmidlene.

– Dette er en fantastisk nyhet for oss, sier prosjektleder ved Telemark museum, Bjørn Rudborg.

– Jeg foreslår å sette av dette allerede nå for å gi et klart signal til Stortinget om at dette er et prosjekt vi ønsker å gjennomføre i Skien. De har et ferdig og godt prosjekt, sier rådmannen.

Til Stortinget

– At Skien kommune lover å bidra med 25 millioner kroner er tydelig tale, og den tar vi med oss inn til Stortinget om en uke eller to, utfyller Rudborg.

Et nytt museum vil være et spleiselag der både fylkeskommunen, staten og kommunen vil delta, det er derfor viktig når kommunen viser vilje til å framskaffe pengene, det gjør det enklere for de andre.

Nybygget til Telemark museum var altså ikke med i forslaget til statsbudsjett for 2017, men nå utelukker ikke Rudborg at det kan bli forandringer på dette:

– Jeg er optimist. Vi har god kontakt med flere sentrale stortingspolitikere når det gjelder det framtidige bygget vårt.

Mandag var det et møte i juryen i forbindelse med arkitektkonkurransen som er igangsatt, og det var derfor ikke underlig at Rudborg ble i fyr og flamme da TA kunne gi ham nyheten fra rådmannen i Skien.

I alt er det fem arkitektkontorer med i konkurransen.

Kostnadsrammen til bygget er satt til 132 millioner kroner, og det er håp om at bygget skal realiseres i 2019. Nybygget skal reises i hjørnet Øvregate/Hans Hoells gate i Skien.

Nytt sykehjem

Flere store investeringer står i kø de neste årene for Skien: Rådmannen foreslår at 220 millioner kroner til nytt sykehjem som skal stå klart i 2019. Driften av sykehjemmet vil koste 46 millioner. Ettersom kommunen ikke kan forvente statstilskudd til drift, foreslår Stensrud å innpasse dette med en økning i eiendomsskatten på 50 millioner kroner i 2020.

– Men dette ikke er hogd i stein dersom det finnes andre inntektsmuligheter, sier han.

Byggingen av ny barnehage til 66 millioner kroner foreslås til 2017/2018, mens byggetrinn to og tre på Lunde barneskole sluttføres de to neste årene med en kostnad på 96 millioner. Rådmannen mener at byggingen av biblioteket derfor må utsettes til 2020, i stedet for byggestart i 2018 som formannskapet har vedtatt. Vann, avløp og renovasjon (VAR) bør rustes opp for 505 millioner kroner i løpet av de neste årene, mens 100 millioner bør settes av til modernisering og digitalisering av kommunen.

– Rådmannen legger opp til et ganske ambisiøst investeringsbudsjett. Jeg mener det er forsvarlig, og bygger opp under målene våre, sa Stensrud.

Til tross for at kommunen gjennomførte omstillinger for 150 millioner i perioden 2012-2014, mener rådmannen det er nødvendig med nye omstillinger på 60 millioner fra 2018–2020.

Statsministerens varsku om magrere tider med sviktende oljeinntekter og omstilling de 10 neste årene må også Skien kommune ta innover seg, sa Stensrud. Skien er en lavinntektskommune, men ligger an til et overskudd på 78 millioner kroner i 2016 og har i tillegg et handlingsrom på 220 millioner i frie inntekter. Arbeidsledigheten på 2,7 prosent har aldri vært så lav på 20 år, og sentrumssatsingen har gitt synlige resultater det siste halve året.

Rådmannen foreslår også at barnevernet styrkes med 2,5 millioner, mens sosialhjelpen får en økning på 6 millioner mer i året.