Skien mister avrusingsklinikk

Artikkelen er over 1 år gammel

SKIEN: Etter anbudsrunden i Helse Sør-Øst er det klart at to av fire avdelinger i Borgestadklinikken legges ned.

DEL

Dette gjelder avdelingen i Drammen og på Loland, men det blir også endringer ved klinikken i Skien. Blant annet mister Skien avrusningstilbudet, opplyser Bolrgestadklinikken i en pressemelding fredag.

- Det er triste nyheter for Borgestadklinikken og for rusbehandlingen i regionen. Vi jobber nå på spreng med å ivareta våre pasienter og våre ansatte, står det videre å lese i pressemeldingen.

Borgestadklinikken har innkalt til pressekonferanse klokken 13.00 fredag.

Skal følge nøye med

- Skien kommune har mottatt nyheten om at Blå Kors Borgestadklinikken skal legge ned to av fire tilbud i landet. Først og fremst gjelder dette Drammen og Loland i Vest-Agder,  men også avdelingen i Skien blir rammet. I første rekke er det avrusningstilbudet i Skien som blir lagt ned. Det påvirker både behandlingstilbud og  ikke minst arbeidsplasser, sier ordfører Hedda Foss Five i en kommentar.

– Jeg vet at folk fra Telemark har benyttet seg av både medisinavhengighets-enheten i Drammen og tilbudet for unge brukere av illegale rusmidler i Loland, som nå blir lagt ned, fortsetter hun.

-  Dette kommer jeg til å følge nøye med på. Et så etterspurt tilbud må videreføres. Andre aktører innen rusomsorgen har fått anbudene Borgestadklinikken til nå har hatt. Så forventer jeg at det satses kraftig på disse tilbudene framover, sier Foss Five, som er lettet for at sykehuset Telemark har fått 10 avrusningsplasser etter anbudsrunden.

Skiensrådmann Ole Magnus Stensrud  synes det er leit av at avrusningstilbudet ved Borgestadklinikken legges ned, men har tillit til at det faglige tilbudet blir videreført. - Det er betryggende at spesialfeltene som behandling av familier med små barn og gravide, behandling av spilleavhengige videreføres, samt at det blir utvidet satsning på tiltak innen rus og psykiatri her i området. Fagmiljøet i Skien er blant landets beste, sier han.

Ordfører Hedda Foss Five, utvalgsleder for Helse og Velferd Trine Almenning og rådmann Ole Magnus  Stensrud skal møte ledelsen ved Borgestadklinikken i neste uke for å drøfte situasjonen.

- Telemark får bedre tilbud

- Pasienter som sliter med rus og avhengighet får et bedre tilbud i Telemark i tiden som kommer.

Det sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning i en pressemelding. 

Han ønsker nå et tettere samarbeid mellom sykehuset og Borgestadklinikken.

I pressemeldingen står det at Helse Sør-Øst har gitt fire private ideelle aktører tilbud om avtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er Borgestadklinikken, Tyrilistiftelsen, Manifestsenteret og Skjelfoss psykiatriske senter.

– Vi er svært fornøyd med at Borgestadklinikken fortsetter som en sterk aktør på rusfeltet også i fremtiden, sier Rønning. Han forteller videre at Sykehuset Telemark ønsker å legge til rette for et tett samarbeid med Borgestadklinikken i tida som kommer for å sikre et godt og helhetlig tilbud til pasientene.

Skal samarbeide

Borgestadklinikken har i dag et tilbud til ruspasienter i Vennesla, Drammen og Skien. Det er tilbudet deres i Skien som nådde opp i anbudskonkurransen i Helse Sør-Øst.

– Dette viser at kvaliteten på tilbudet ved Borgestadklinikken i Skien er meget godt, og at Helse Sør-Øst har vektlagt den kompetansen som finnes i Telemark, sier Rønning. Han synes det er spesielt gledelig at Borgestadklinikken skal fortsette med behandlingen av gravide rusmisbrukere og tilbudet til familier som sliter med rus og avhengighet.

Den totale rammen for anskaffelsen i Helse Sør-Øst er på 257 millioner kroner, en økning på 21 millioner kroner fra dagens nivå. Dette omfatter kjøp av 100 døgnplasser i Skien, Hobøl, Røyken og Arendal, og mer enn 5000 polikliniske konsultasjoner i Skien. I tillegg etablerer Sykehuset Telemark en avrusningsseksjon med ti plasser.

– Vi er godt i gang med å legge til rette for oppstart av avrusningstilbud ved sykehuset, sier Rønning. Han mener at avtalen med Helse Sør-Øst betyr at det samlede behandlingstilbudet til ruspasienter blir styrket i Telemark, og han ser fram til å drøfte hvordan sykehuset og Borgestadklinikken kan samarbeide enda bedre til det beste for pasientene.

Artikkeltags