Solgte flere kilo narkotika på det mørke nettet: Fikk lavere straff med anke

OSLO: De tre telemarkingene som solgte kilovis med narkotika på det mørke nettet, har nå fått dommen fra Borgarting lagmannsrett. Den IT-utdannede 34-åringen er dømt til fem og år fire måneders ubetinga fengsel. 33-åringen er dømt til fire år og fire måneder, mens 32-åringen som hadde den store hasjplantasjen i Skien, har fått redusert straffen sin betydelig.