Denne veien åpnes igjen etter bomkrangel

OMSTRIDT BOM: Denne bommen ble satt opp i forbindelse med etableringen av bomstasjonene i Grenland i fjor.

OMSTRIDT BOM: Denne bommen ble satt opp i forbindelse med etableringen av bomstasjonene i Grenland i fjor. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: I fjor ble den private veien bom-stengt for å stoppe snikkjørere. Krangel mellom veieierne fører nå til at bommen åpnes igjen.

DEL

I fjor satte Statens vegvesen opp en fysisk bom på en privat vei mellom Bjørntvedtvegen og Lyngbakkvegen i Skien. Initiativet ble tatt for å stoppe folk fra å snikkjøre utenom bommene i Grenland.

Bommen ble satt opp etter at veivesenet ble enig med grunneiere om tiltaket, som skulle forhindre gratiskjøring, veislitasje og utrygge ferdselsforhold langs den private veien, hvor det også er mye trening med hest.

Bypakke Grenland tok investeringskostnadene og Statens vegvesen sørget for driftsansvaret for bommen. Grunneierne fikk også anledning til å styre bommen selv samt ansvar for å godkjenne dem som skulle få passeringsmulighet.

BOMLØSNING:  - Veivesenet kan vanskelig se at vi kan gå inn å «tvinge» gjennom en bomløsning så lenge det er uenighet blant rettighetshaverne, sier Eivind Gurholt i veivesenet.

BOMLØSNING: - Veivesenet kan vanskelig se at vi kan gå inn å «tvinge» gjennom en bomløsning så lenge det er uenighet blant rettighetshaverne, sier Eivind Gurholt i veivesenet.

Bomkrangel

Nå rapporterer veivesenet om stor uenighet mellom grunneierne om denne bommen.

– Slik vi tolker situasjonen nå, er det i imidlertid ikke enighet blant rettighetshaverne til veien om at bommen bør bli stående. Det synes heller ikke som om det er mulig å komme fram til en omforent løsning hvor en for eksempel kunne la bommen stå oppe på dagtid, men være stengt på natt-/kveldstid, skriver seksjonsleder Eivind Gurholt i veivesenet.

Han opplyser videre at veivesenet nå gir opp å finne en løsning på uenigheten, og overlater til partene å finne en løsning på spørsmålet knyttet til trafikk på den private veien.

– Veivesenet kan vanskelig se at vi kan gå inn å «tvinge» gjennom en bomløsning så lenge det er uenighet blant rettighetshaverne, heter det i brevet.

Kan beholde bommen

Veivesenet er innstilt på at bomanlegget blir stående og tilknyttet strøm og kommunikasjon inntil videre.

– Men selve bommen vil imidlertid bli stående åpen, opplyser Gurholt. 

Det tilføyes at dersom partene danner et veilag, og dersom veilaget vedtar en bomløsning, vil veivesenet overlate bommen gratis til et slikt veilag.

– Vi beklager de problemer vi har skapt for de involverte partene gjennom vår håndtering av denne saken, avslutter Gurholt.

Artikkeltags