Mottatt søknad om ferdigattest: - Ser lys i tunnelen

SKIEN: Skien kommune har mottatt søknad om ferdigattest for boligene i Faråsen.