Fortsatt ikke sendt inn nødvendig dokumentasjon

SKIEN: Skien kommune har ikke mottatt søknad om ferdigattest for Faråsen. Dermed må boligkjøperne vente til 2019 med overtakelse av boligene.