Håndtering av barnehage-dokumenter granskes

SPØRSMÅL: Hvordan er egentlig dokumenter knyttet til den nye Duestien barnehage, illustrert her, håndtert? Kontrollutvalget vil ha svar.

SPØRSMÅL: Hvordan er egentlig dokumenter knyttet til den nye Duestien barnehage, illustrert her, håndtert? Kontrollutvalget vil ha svar.

Artikkelen er over 1 år gammel

SKIEN: Rådmannens håndtering av interne saksdokumenter i forbindelse med vedtak om bygging av Duestien barnehage skal granskes nærmere.

DEL

Det bestemte kontrollutvalget i Skien kommune seg for fredag, der en også en rekke andre saker ble behandles.

Lover og regler

Telemark kommunerevisjon IKS får rapportbestillingen som angikk saken "Forvaltningsrevisjon - administrasjonen håndtering av notater etc. i forbindelse med Duestien barnehage". Den legges fram for kontrollutvalget i et møte 7. juni.

Det skal ses på hvordan rådmannens håndtering samsvarer med lovverk og reglementer for Skien kommune og vedtak i bystyret.

Kostnadene vedrørende dette "skal dekkes innenfor tilgjengelige forvaltningsrevisjonstimer", heter det i vedtaket

Betryggende rutiner i mobbesaker

I forbindelse med rutiner i varslingssaker/mobbesaker i barnehager og skole, tok kontrollutvalget orienteringen fra kommunalsjef Grete Gjelten til etterretning "og mener rutinene i Skien kommune er betryggende i forhold til intensjonen i Opplæringslovens § 9A som trådte i kraft 01.08.2017".

Det er kontrollutvalget som skal påse at kommunen følger rutinene i varslingssaker og mobbesaker.

Utvalget tok dessuten redegjørelsen til administrasjonen om retningslinjer og rutiner for personalkantiner til orientering og sluttet seg til anbefalingene fra kommunerevisjonen om eierskapskontroll.

Artikkeltags