– Vi skjerper kampen om veletablerte kunder og tilbyr nå markedets beste rente på inntil 1,89 prosent til kunder med maksimalt 45 prosent belåning i egen bolig, sier banksjef Mona Torsteinsen i Danske bank Telemark.

– Flinke til å nedbetale gjeld

– De som har vært flinke til å nedbetale gjeld, de har vært taperne når det gjelder renta. Historisk sett har kunder med lavere belåningsgrad betalt mer enn for eksempel unge kunder med høy belåningsgrad. Samtidig ser vi at kunder i denne gruppa er mer robuste, og kan grunnet høyere egenkapital tåle et større fall i boligmarkedet. Risikoen for denne kundegruppa er med andre ord lav, og derfor mener vi det er naturlig at vi i rentesettingen tar høyde for sikkerhet, sier Torsteinsen.

Fra 1. januar i 2015 overtok Danske bank bankavtalen med Akademikerne fra DNB. Akademikerne har rundt 200 000 medlemmer i Norge, og boliglånsrenta på 1,89 prosent gjelder primært medlemmene her. Hvis ikke er renta på 2,2 prosent, men Torsteinsen understreker at alle har muligheten til å forhandle fram en individuell avtale og at de aller fleste vil komme gunstig ut, også med renta på 2,2 prosent.

For de unge låntakerne (medlemmene i Akademikerne) er boliglånsrenta på 1,95 prosent i Danske bank.

Økonomisk trygg

Torsteinsen sier at de har ambisjoner om å vokse, og hun håper at den lave boliglånsrenta også vil være interessant for nye kunder.

– Vi jobber veldig mye med utvikling på rådgivernivå, og vi skal ikke låne ut mer enn det som er forsvarlig med tanke på inntekt og gjeld. Kunden vår skal være økonomisk trygg, også den dagen man blir pensjonist, sier Torsteinsen.