Aziz Chaer tilstår grovt bedrageri

SKIEN: Aziz Chaer "blåste opp" verdien på innbyttebiler.