Ved utgangen av oktober var det registrert 2 144 helt ledige ved NAV i Telemark. Ledighetsprosenten er 2,5 mot 2,2 for landet.

– Dette er første måned siden desember 2015 at ledigheten i fylket øker. Etter en lang periode med redusert ledighet, viste forrige måned uendrede tall. Nå ser vi i NAV i Telemark at tallene øker, sier assisterende fylkesdirektør Tone Størseth i en pressemelding.

Gode signaler

For hele landet er det fortsatt færre ledige – i alt med sju prosent. Men fem av fylkene har nå økt ledighet. Samtlige av disse er på Østlandet.

Størseth legger til at arbeidsmarkedet i fylket fortsatt er stramt og at det er god etterspørsel.

– NAV opplever mange optimistiske signaler fra en rekke bedrifter og bransjer, og det burde framover være muligheter for å inkludere utsatte grupper i arbeid, sier hun.

Økt ungdomsledighet

For unge under 30 år øker ledigheten med 20 prosent. Særlig øker den mye for gruppen under 20 år, med til sammen 87 prosent sammenliknet med i fjor.

– Ledigheten er imidlertid fortsatt forholdsvis lav for disse med 2,1 prosent av arbeidsstyrken, sier Størseth.

For aldersgruppene over 30 år, ser man denne måneden en reduksjon i ledigheten med tre prosent.

Høyest ledighet

Av kommunene i fylket er det åtte med økt ledighet, én med uendret og ni med redusert ledighet.

Lavest er ledigheten i Vinje med 0,9 prosent. Høyest ledighet har Notodden og Skien med henholdsvis 3,1 og 3,0 prosent.