Disse yrkesgruppene skriker nå etter arbeidskraft

PORSGRUNN: 1100 stillinger i Telemark står nå ledige fordi arbeidsgiverne ikke klarer å få tak i folk.