Må løslate kriminelle på grunn av plassmangel

FULLT: Fungerende politimester Kjetil Woldstad bekrefter at det tidvis er et problem at det ikke er fengselsplasser i Skien fengsel. Fengselsbetjent og fylkesordførerkandidat Knut Morten Johansen håper at fengselet snart vil bli bygget ut, slik at de kriminelle ikke lenger slipper unna. foto: arkiv

FULLT: Fungerende politimester Kjetil Woldstad bekrefter at det tidvis er et problem at det ikke er fengselsplasser i Skien fengsel. Fengselsbetjent og fylkesordførerkandidat Knut Morten Johansen håper at fengselet snart vil bli bygget ut, slik at de kriminelle ikke lenger slipper unna. foto: arkiv

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Smuglerne ble tatt tre helger på rad, men ble løslatt hver gang på grunn av plassmangel i fengselet. – Det gir en signaleffekt til andre kriminelle, mener fylkesordførerkandidat Knut Morten Johansen.

DEL

Samtidig som fengslet i Skien er fullt, øker den organiserte kriminaliteten her i Telemark. Tollvesenets grensekontrollstatistikk for halvåret 2015 viser at det er en klar økning i beslag av alkohol og andre rusmidler. Dette kjenner fengselsbetjent og fylkesordførerkandidat Knut Morten Johansen seg igjen i. Han tror noe av problemet ligger i at det ikke er ledige fengselsplasser, som gir en signaleffekt til de kriminelle.

1 av 3

– Jeg vil gå tilbake til høyblokka i Oslo hvor jeg var en del av en gruppe som var satt inn for å jobbe mot organisert kriminalitet. Mandatet til gruppa var at vi skulle se på trendene. Det var en tverrfaglig gruppe som besto av folk fra PST, Kripos, noen fra kriminalomsorgen og noen fra ulike direktorater. Det trendrapporten viste den gangen (2006) var at det kom til å bli en økning av organisert kriminalitet, spesielt fra Balkan-områdene, forteller Johansen.

En undersøkelse gjort av YouGov for bryggeriforeningen viser at 1 av 3 nordmenn ville kjøpt smuglerøl. Det mange ikke tenker over er at ved å gjøre dette støtter man et større kriminelt nettverk.

– Slapp moral

– Jeg tror det handler om en slapp moral. Det at folk tar med seg en eller to rødvin for mye når de er i Sverige, er ikke det man vil til livs. Det er når man bestiller ett par brett om gangen av smuglere at man bidrar til å gi ganske mange penger inn i et kriminelt miljø.

– Det igjen kanskje genererer andre typer lovbrudd senere, sier Johansen.

Han er bekymret for utviklingen og tror mye av svaret ligger i flere fengselsplasser, slik at de kriminelle ikke lenger slipper unna.

Det verste eksempelet han kommer på var da de samme smuglerne ble tatt tre helger på rad – og måtte bli sluppet løs.

– De samme kriminelle ble tatt tre helger på rad for samme type lovbrudd i tre ulike politidistrikt. Samtlige fengsler på Østlandet var fulle. Det er frustrerende for politiet, og det gjør noe med signaleffekten av dem som blir tatt for smugling. De blir tatt av politiet, men det blir ingen konsekvens fordi det ikke finnes fengselsplasser å oppdrive.

Bekrefter

Fungerende politimester Kjetil Woldstad bekrefter at det tidvis er et problem at det ikke er fengselsplasser i Skien fengsel.

At det gir noen signaler til kriminelle vil han ikke ha noen formening om.

– Det er ikke en fordel at de man ønsker å luke ut fra samfunnet ikke får plass i fengselet.

Optimistisk

Er lovbruddet alvorlig nok, må fengselet finne plass, men ofte er det på bekostning av andre ting.

– Det har hendt vi må løse andre innsatte før tiden, sier Johansen.

Johansen er oppgitt, men optimistisk.

Han tror fengselet i Skien er rett rundt hjørnet om å få en godkjenning til utbygging.

– Vi trenger ikke bygge ut større område, vi har allerede plassen innenfor muren og all infrastruktur på plass. Jeg tror om ikke altfor lenge at vi får en bekreftelse på at Skien fengsel blir bygd ut. Det er jeg veldig glad for, for da kan vi gjøre vår plikt som samfunnsaktør og i større grad være med å skape trygghet i hverdagen ved å kunne si ja når politiet spør om varetektsfengsling fra blant annet organisert kriminalitet. Og det er mye av det i Telemark, bare så det er sagt, avslutter Johansen.

Artikkeltags