Slik blir første dag i retten

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: Klokken 9 tirsdag settes retten i gymsalen i Skien fengsel der Anders Behring Breivik har stevnet staten for brudd på menneskerettighetene. Åpningsdagen er i sin helhet viet advokatene.

DEL

Retten settes eksakt klokken 9, og klokken 9.15 er det Breiviks advokat Øystein Storrvik som starter med sitt innledningsforedrag. Storrvik skal redegjøre for Breiviks syn og fortelle kort om hvilke beviser som vil bli framlagt.

Storrvik ønsker gjennom rettssaken å sannsynliggjøre for retten at soningsforholdene på avdeling for særlig høy sikkerhet er i strid med menneskerettighetene og har påført Breivik isolasjonsskader.

Som saksøkt får staten ordet etter saksøker. Advokat Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten slipper til orde med sitt innledningsforedrag klokken 12.45. Han har motsatt syn på sakens tema og vil begrunne hvorfor soningsregimet etter hans syn ligger godt innenfor menneskerettighetene.

Breivik på onsdag

Breivik mener soningsforholdene han har sonet under både ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og ved Skien fengsel, bryter med menneskerettighetene særlig når det gjelder Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.

Fakta om gjennomføringen av Breivik-saken:

Slik er programmet for gjennomføringen av rettssaken der Anders Behring Breiviks søksmål mot staten skal behandles.

Tirsdag 15. mars:

9.00: Retten settes, innledning.

9.15: Innledningsforedrag: Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik (3 timer).

12.45: Innledningsforedrag: Statens prosessfullmektig, advokat Marius Emberland (3 timer)

Onsdag 16. mars:

9.00: Breivik gir retten sin forklaring (3 timer).

13.00: Bevisførselen begynner, med vitnet Randi Rosenqvist, psykiatrispesialist og spesialrådgiver ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

15.00: Retten på befaring for å se Breiviks soningsforhold med egne øyne (lukkede dører)

Torsdag 17. mars:

9.00: Bevisførselen fortsetter, med vitnet Helga Fastrup Ervik, kontorsjef i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

10.30: Vitnet Knut Bjarkeid, direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt (delvis lukkede dører)

12.45: Vitnet Bjarne Haukeland, fengselslege ved Ila fengsel.

13.30: Vitnet Bjørn Draugedalen, fengselslege ved Skien fengsel

14.15: Vitnene Margit Kise og Tore Stenshagen, begge avdelingsledere ved Skien fengsel (delvis lukkede dører)

Fredag 18. mars:

9.00: Bevisførselen fortsetter hvis behov.

10.00: Sluttprosedyre: Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik (rundt 3 timer).

13.30: Sluttprosedyre: Statens prosessfullmektig, advokat Marius Emberland (rundt 2 timer)

Først på rettssakens andre dag får Breivik selv komme til orde med sitt syn på soningsforholdene. Det er satt av tre timer til den terrordømte 37-åringens forklaring

Til sammen fire dager er satt av til rettssaken, og det skal føres åtte vitner. Det skal også gjennomføres befaringer i Ila og Skien fengsler. Det er sikkerhetshensyn som gjør at saken føres i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien.

Isolasjonsskader

Hvorvidt Breivik har fått isolasjonsskader i fengsel, blir et sentralt stridsspørsmål under rettssaken i Skien. Ja mener Storrvik. Nei, mener Emberland.

Spesialist i psykiatri, Pål Hartvig, som har langvarig forskningsbakgrunn i fengsels- og rettspsykiatri, mener på sin side at det ikke finnes objektive kriterier for slike skader.

BEFARING: Den sivile rettssaken om soningsforholdene til terrordømte Anders Behring Breivik starter i dag i Skien fengsel, men allerede mandag var enkelte av rettens aktører på befaring ved Ila fengsel. Breiviks advokat Øystein Storrvik på tur ut fra Ila fengsel.

BEFARING: Den sivile rettssaken om soningsforholdene til terrordømte Anders Behring Breivik starter i dag i Skien fengsel, men allerede mandag var enkelte av rettens aktører på befaring ved Ila fengsel. Breiviks advokat Øystein Storrvik på tur ut fra Ila fengsel. Foto:

– Det finnes ingen diagnoseliste som viser at akkurat slike og slike symptomer tilsvarer isolasjonsskader. Det er en veldig relativ vurdering, sier Hartvig til NTB. (©NTB)

Artikkeltags