En veileder for helsetjenesten i for innsatte fastslår at retten til å bestemme sin egen skjebne står over helsetjenestens plikt til å gi øyeblikkelig hjelp, skriverDagbladet.

«Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9 har en pasient på grunn av alvorlig overbevisning rett til å nekte å motta blod eller blodprodukter eller til å nekte å avbryte en pågående sultestreik», heter det i veilederen.

Den innsatte skal i stedet for behandling få «tilfredsstillende informasjon» og helsetjenesten må forsikre seg om at vedkommende har forstått konsekvensens av å nekte behandling.

Jussprofessor Aslak Syse sier til avisen at det kreves en særlig lovhjemmel for å tvangstilføre næring.

– Tvangsernæring i fengsel er det ikke gitt særlige regler om. Dermed gjelder de vanlige reglene som åpner for sultestreik, om den så går på helsa løs, forklarer Syse.

Bakgrunnen for at Breivik har varslet sultestreik er at soningsforholdene i fengselet skal ha blitt strengere siden september. I protest mot dette har Breivik skrevet et brev der han sier at han vil sultestreike fram til døden.

– Han skriver at han ikke orker mer, sa advokat Øystein Storrvik tirsdag.