Breivik-saken: – Menneskerettighetene kan tøyes

Bilde fra pausen under domsavsigelsen i terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett i august 2012. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bilde fra pausen under domsavsigelsen i terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett i august 2012. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

I vurderingen av Anders Behring Breiviks soningsforhold åpnes det for at menneskerettighetene kan tøyes, mener jusseksperter.

DEL

Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten og Sverre Erik Jebens, tidligere dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, mener begge at staten til en viss grad kan bruke skjønn når det gjelder menneskerettskonvensjonens artikkel 8, melder NRK. Artikkel 8 dreier seg om retten til respekt for privatliv og familieliv.

– På visse områder, typisk når det gjelder høyrisikoinnsatte, så tilkjennes staten en viss vurdering om man ligger innenfor konvensjonen eller ikke, sier Emberland.

– Det ligger i kortene at når man er frihetsberøvet, altså dømt til fengselsstraff, så vil man ikke få samme familieliv og privatliv som ellers, sier Jebens som i dag er lagdommer i Frostating lagmannsrett.

Breivik har saksøkt staten for brudd på både artikkel 8 og 3. Artikkel 3 dreier seg om forbud mot tortur og å utsette noen for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Det er høyere terskel for å bryte denne artikkelen, sier Jebens.

Mens advokat Øystein Storrvik mener Breivik har isolasjonsskader, deles ikke denne oppfatningen av helsepersonell som har vurdert massedrapsmannen.

Dersom 37-åringen ikke når fram i det norske rettsvesenet med sitt søksmål mot staten, vil Storrvik vurdere å bringe saken inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 

Artikkeltags