[Nettavisen.no] 4. april blir selvangivelsen for 2016 tilgjengelig for nordmenn flest, og det er på tide å finne frem forstørrelsesglass og kalkulator og forsikre deg om at Skatteetaten har fått riktige opplysninger om dine skattepenger.

Men hold an et øyeblikk.

En ny skatteforvaltningslov trådte nemlig i kraft 1. januar dette året, og én av endringene innebærer at gamle begreper - blant annet nettopp «selvangivelse» - blir byttet ut og erstattet med nye.

Du fyller ikke ut en «selvangivelse» lenger, men i stedet en «skattemelding».

Sjekk de viktigste endringene i skatteforvaltningsloven nederst i artikkelen.

- I praksis ingen store endringer

Dermed kan du trygt si at du har fylt ut din siste selvangivelse noen sinne, selv om det i realiteten ikke er noen forskjell på de to begrepene. Du må fortsatt oppgi og sjekke den samme informasjonen i den nye skattemeldingen som i den gamle selvangivelsen.

- Loven tydeliggjør skattepliktiges ansvar for å gi riktige opplysninger til rett tid. Utover det medfører loven i praksis ingen store endringer for folk flest, sier Lene Ringså Solberg, seksjonssjef i Skatteetaten, til NRK.

Ifølge skatteetaten.no er også begrepet «ligning» erstattet med et nytt begrep, nemlig «fastsetting». En full oversikt over gamle og nye begrep finner du her.

Tre års frist for endringer

I den nye loven finnes det også en ny fastsettingsmodell for skatten, noe Skatteetaten på sine nettsider oppgir som en av de viktigste endringene.

Mens du tidligere måtte sende inn klage hvis du oppdaget feil, betyr den nye loven at det er mulig å endre opplysninger i tidligere leverte selvangivelser eller skattemeldinger innen tre år.

Samtidig har imidlertid Skatteetaten mulighet til å endre fastsetting fem år tilbake i tid dersom den er uriktig eller når det ikke foreligger noen fastsetting.

Kritisk skattebetalerforening

Det er ikke Skattebetalerforeningen spesielt positiv til.

- At Skatteetaten nå kan komme med skattekrav i fem år etter levering, også hvis det er Skatteetaten selv som har gjort feil, mener jeg er en svekkelse av rettssikkerheten, sier fagsjef Rolf Lothe i foreningen ifølge NRK.

Det er statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet, som har ansvar for skatteforvaltningsloven, uenig i.

- En felles frist på fem år er nødvendig for at skattemyndighetene skal få den tiden de trenger til å kontrollere de mest komplekse sakene, sier han.

De viktigste endringene i skatteforvaltningsloven:

  •  Det innføres en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt mv.
  • Ny fastsettingsmodell innebærer også at skattepliktig får adgang til å endre egen fastsetting i 3 år.
  • Myndighetene får generell adgang til å endre uriktige fastsettinger i 5 år.
  • Det innføres delvis nye regler om administrative reaksjoner (tvangsmulkt, tilleggsskatt, overtredelsesgebyr mv).
  • Utvidelse av klagerett og frister for enkelte tilfeller, for eksempel bindende forhåndsuttalelser (BFU).
  • Etablerte begreper som likning og selvangivelse endres.