Skatteoppgjøret viser resultatet av behandlingen av selvangivelsen. Har du betalt for mye skatt, får du penger igjen. Har du betalt for lite skatt, må du betale restskatt. I Telemark er det utlignet skatt og avgift med i overkant av 9,1 milliarder kroner fordelt på 99 800 skattytere.

- De som får skatteoppgjør nå i juni og har penger til gode, får pengene inn på konto eller på utbetalingskort i løpet av to uker fra i dag, sier avdelingsdirektør Lars Solnørdal i Skatteetaten.

Restskatt

17 000 skattytere må imidlertid belage seg på restskatt. I snitt utgjør denne rundt 10 000 kroner. Dersom skattetrekket var for lite i 2014, er det sannsynlig at det samme er tilfelle i 2015. For å unngå restskatt til neste år, bør du så snart som mulig gå inn på skatteetaten.no for å endre skattekortet ditt eller be arbeidsgiveren din om å foreta et høyere skattetrekk.

- Får du restskatt vil du få betalingskort i posten. Er restskatten under 1000 kroner må du betale denne innen 20. august. Er restskatten på mer enn 1000 kroner deles regningen i to. Den første må betales innen 20. august, den andre innen 24. september, sier Solnørdal.

Hvis du mener det er feil i skatteoppgjøret ditt kan du klage elektronisk via skatteetaten.no/klage. Du må betale restskatten selv om du klager på likningen. Betaler du ikke restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter ved forfall frem til du betaler.

Noen må vente

De som ikke får skatteoppgjøret sitt nå, må vente til over sommeren.

- Neste skatteoppgjørspulje er 5. august, og vil da også inkludere personlig næringsdrivende og deres ektefeller og skattytere som har levert selvangivelsen på papir. Deretter blir det løpende skatteoppgjør fram til siste oppgjørsdato 14. oktober, sier Solnørdal.