Ved midnatt ble skatteoppgjøret for 2015 tilgjengelig elektronisk for 3,7 millioner nordmenn, skriver Nettavisen.

En del av dem er berørt av en innrapporteringsfeil av skatteopplysninger fra Nav.

Personer med AFP fra privat sektor har feilaktig fått kompensasjonstillegget rapportert inn som skattbar kapitalinntekt i stedet for skattefri inntekt.

- Den foreløpige skatteberegningen som vises på selvangivelsen din for inntektsåret 2015 vil være feil, men Skatteetaten har fått beskjed om feilrapporteringen, og feilen blir automatisk rettet. Feilen vil dermed ikke påvirke det endelige skatteoppgjøret for 2015, skriver Nav i et varsel på sine nettsider.

Nav melder også at alle berørte brukere vil få tilsendt et informasjonsbrev.

Dette er ikke den eneste feilen i selvangivelsen i år. Grunnet mangelfull rapportering til Skatteetaten fra Verdipapirsentralen (VPS) av utbytte for 38 selskaper, er det blitt feil i aksjeoppgavene til enkelte skattytere.

Det dreier utbytte for til sammen 10 milliarder kroner, og 125.000 nordmenn er berørt av denne glippen.