30. april var siste frist for å levere selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister. Nå går Skatteetaten i gang med å rette opp feil og mangler i folks skatteoppgjør, og de jakter også på skatteunndragelser.

Har du gjort noe du angrer på eller skjønner er feil med selvangivelsen, er imidlertid ikke alt håp ute. Du har to fremgangsmåter for å rette feil og mangler.

Dersom det dreier seg om mindre endringer, kan du kontakte Skatteetaten om forholdene.

Les også: 400.000 har ikke åpnet selvangivelsen

Ifølge senior kommunikasjonsrådgiver Anette Bjerke i Skatteetaten bør man kontakte Skatteetaten om korrigeringer av selvangivelsen så snart man er blitt klar over at innsendt selvangivelse er feil

Les også: Du kan tape mye på å slurve med selvangivelsen 

- Det viktigste er at vi får riktige skatteopplysninger. Hvordan du gjør endringer vil være forskjellig avhengig av tidspunktet du gjøre disse, så du må ta kontakt for å sjekke. Korrigeringer sendes inn til Skatteetaten hele tiden, men hvis det sendes inn mot i slutten av mai, blir den mest sannsynlig behandlet som en klage på skatteoppgjør med de frister og retningslinjer som gjelder, sier Bjerke til Nettavisen.

Etter man har fått beskjed om at skatteoppgjøret er klart i Altinn, må man klage på det for å kunne gjøre endringer.

Ifølge senior kommunikasjonsrådgiver Anette Bjerke i Skatteetaten bør man kontakte Skatteetaten om korrigeringer av selvangivelsen så snart man er blitt klar over at innsendt selvangivelse er feil

- Det viktigste er at vi får riktige skatteopplysninger. Hvordan du gjør endringer vil være forskjellig avhengig av tidspunktet du gjøre disse, så du må ta kontakt for å sjekke. Korrigeringer sendes inn til Skatteetaten hele tiden, men hvis det sendes inn mot i slutten av mai, blir den mest sannsynlig behandlet som en klage på skatteoppgjør med de frister og retningslinjer som gjelder, sier Bjerke til Nettavisen.

Etter man har fått beskjed om at skatteoppgjøret er klart i Altinn, må man klage på det for å kunne gjøre endringer.

Straffeskatt på 60 prosent
Feil eller unndragelser som har ført til, eller kunne ha ført til skattemessige fordeler, sanksjoneres som oftest med tilleggsskatt, også kalt straffeskatt. Tilleggsskatten kan bli på hele 60 prosent av unndratt skatt.

- Fører du opp et uriktig reisefradrag på for eksempel 30.000 kroner, er skattefradraget 8100 kroner. Dersom Skatteetaten mener at du har gjort feilen forsettlig eller ved grov uaktsomhet, ilegges 60 prosent tilleggsskatt som i kroner og øre utgjør en straff på 4860 kroner. I tillegg kommer renter, som også kan utgjøre betydelige beløp, sier skatteekspert Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge til Nettavisen.

Hvis Skatteetaten har bedt om dokumentasjon eller varslet om kontroll, er det for sent å gjøre endringer.

- Rettingen eller innrapportering av feilen må skje før skatteetaten foretar seg noe. Er du i tvil om du har gjort feil i selvangivelsen eller om du kan komme unna en eventuell feil ved å frivillig rette opp, kan det være smart å snakke med en skatteekspert. Både regnskapsførere og advokater kan gi deg råd om dette, avslutter Hegdahl.